Zorgvisie

Zorg, maar dan met plezier

Onze kijk op thuishulp

Plezier en zorg zijn één

Zorg en Plezier is een organisatie die ZORG en PLEZIER verbindt binnen de zorgfuncties: huishouding (hulp & schoonmaak) en begeleiding (groep & individueel).

De zorg- en ondersteuningsvraag van de cliënt vormt de leidraad van de samenwerking tussen de cliënt, mantelzorger en professionele zorgverlener. Samen met onze medewerkers wordt er met de cliënt gekeken wat er aan zorg nodig is en zoeken samen met de cliënt en zijn omgeving naar oplossingen. Al onze medewerkers werken en helpen mee met het uitdragen van onze visie op zorg. We werken vanuit de uitgangspunten respect, professionaliteit met aandacht voor elke individu. Het bieden van begeleiding, geborgen- en veiligheid en ondersteuning in het verbeteren van de zelfredzaamheid en het behouden van de eigen regie van cliënten staat centraal. De expertise waarmee Zorg & Plezier voorziet in de zorgvraag, zonder voorbij te gaan aan het menselijke geluk van de cliënt, is authentiek.

Visie op samenwerking met mantelzorgers

Mantelzorg is de zorg- en ondersteuning die wordt geboden door de mensen die dicht bij een zorgvrager staan. Vaak is er al sprake van mantelzorg nog voordat er sprake is van een geïndiceerde zorgvraag.

Zorg & Plezier gaat samen met de cliënt en zijn mantelzorgers in gesprek om te verkennen op welke wijze de zorg- en ondersteuning optimaal ingericht kan worden en op welke wijze mantelzorgers en professionele zorgverleners elkaar kunnen ondersteunen. Hierbij wordt aansluiting gezocht met wat de cliënt en zijn mantelzorgers al gewend zijn.

In de samenwerking met mantelzorgers worden de volgende principes toegepast:

Cliëntprincipe: De zorg- en ondersteuningsvraag van de cliënt vormt de leidraad van de samenwerking tussen den cliënt, mantelzorger en professionele zorgverlener. Om rekening met elkaar te kunnen houden, leren betrokkenen elkaar kennen. Dat vergt een inspanning en kost tijd

Autonomieprincipe: Betrokkenheid van mantelzorgers moet in overeenstemming zijn met de wens van de cliënt. De betrokkenheid van mantelzorgers is wenselijk, maar nooit noodzakelijk

Professionaliteitsprincipe: Mantelzorg is niet de professionele zorg- en ondersteuning die door Zorg & Plezier geboden wordt. Onder eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgverlening kunnen mantelzorgers wel een rol vervullen binnen de professionele zorgverlening

Adviesprincipe: Zorg & Plezier adviseert cliënten en mantelzorgers voor, tijdens en na een geïndiceerde zorg- en ondersteuningsvraag

Evaluatieprincipe: De geboden zorg en ondersteuning wordt periodiek geëvalueerd. Onderdeel van deze evaluatie is de betrokkenheid van mantelzorgers binnen de zorgverlening. Er vindt overleg plaats met mantelzorgers over de voortgang van de zorg- en ondersteuning en de wijze waarop zij hierbij betrokken zijn. Zo nodig worden gemaakte afspraken bijgesteld of worden nieuwe afspraken gemaakt.

Bent u op zoek naar thuishulp?

Zorg en Plezier levert hulp in het huishouden en begeleiding die afgestemd is op uw wensen en manier van leven.

Meld u vandaag nog aan